Bijscholing voor zorgprofessionals

Accreditatie

Voor de zorgprofessional is het belangrijk om de bekwaamheid aan te kunnen tonen. Kwaliteit van de zorg staat hierbij voorop. Vanuit deze visie zijn onze bijscholingen geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen. Hiermee proberen we onze bijscholing actueel te houden zodat ze aansluiten op het werkveld.

Kwaliteit

Kwaliteit is het kenmerk waarmee we ons proberen te onderscheiden van de concurrent. Al onze bijscholingen zijn gecertificeerd door o.a. het kwaliteitsregister (V&VN), GAIA  en verschillende beroepsverenigingen. Daarnaast werken we nauw samen met het werkveld en onderwijsinstellingen om de kwaliteit te kunnen blijven verbeteren.

Cursusmaterialen

Veel van onze bijscholingen worden ondersteund door theorie in de vorm van readers en lesboeken. Deze worden voorafgaand aan de bijscholing toegestuurd. Hiermee kan de cursist zich voorbereiden op de manier die het best bij hem of haar past. Daarnaast is voldoende trainingsmateriaal essentieel voor de kwaliteit van onze bijscholingen. 

Bijscholing Overzicht

Medicatietoediening, veiligheid & medisch rekenen

U leert: anatomie & fysiologie bij medicatietoediening, verschillende toedieningsvormen,  stappen in het medicatieproces & medisch rekenen.

MEER INFORMATIE

Wondzorg, zwachtelen & drains

U leert: Wondzorg, Negatieve druktherapie (V.A.C.), Compressietherapie (TEK & zwachtelen), Drainsoorten.

MEER INFORMATIE

Verpleegtechnische vaardigheden

De meestvoorkomende verpleegtechnische vaardigheden (voorbehouden & risicovolle handelingen) worden aangeleerd in 1-,2-, 3- of 4-daagse bijscholingen. Deze verschillende lesdagen zijn voor verzorgenden & verpleegkundigen (niveau 3, 4 & 5). U kunt deelnemen als ZZP’er, detacheerder, bemiddelingsbureau of als u in loondienst bent. Bekijk onze verschillende lesdagen!

MEER INFORMATIE

Infuus inbrengen & venapunctie

U leert: een perifeer infuus in te brengen & bloedafname (venapunctie).

MEER INFORMATIE

Voorbehouden Handelingen

U leert: injecteren, katheteriseren, suprapubisch katheter verzorgen, maagsonde plaatsen, & PEG-sonde verzorgen.

MEER INFORMATIE

Infuustherapie

U leert: de verschillende vormen van infuustherapie, verzorgen van een PICC, midline- en centraal veneuze katheter, aanprikken en verzorgen van een veneus poortsysteem, bloedafname en medicatietoediening bij de verschillende soorten centraal veneuze katheters en poortsystemen.

MEER INFORMATIE

ABCDE-systematiek

U leert: systematische beoordeling van de vitale functies, luchtwegmanagement, stabiliseren respiratie/ circulatie, reanimeren met AED gebruik, klinisch redeneren & overdracht middels SBAR.

MEER INFORMATIE

Stomazorg

U leert: de materialen voor stomazorg, anatomie & fysiologie bij stoma’s, verzorgen van een colo-, ileo- en/of urostoma.

MEER INFORMATIE

Diabeteszorg

U leert: het ziektebeeld, bloedglucose meten, insuline toedienen (pen en pomp), herkennen & handelen bij een hypo-/ hyperglycemie.

MEER INFORMATIE

ECG maken

U leert: een ECG te maken & basisbeoordeling van een ECG

MEER INFORMATIE

Tracheacanule verzorgen

U leert: verschil tracheostoma/ tracheotomie, verzorging van verschillende canules, uitzuigen van een canule & handelen in acute situaties.

MEER INFORMATIE

Zuurstoftoediening

U leert: beoordelen zuurstofbehoefte,  systemen voor zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen.

MEER INFORMATIE