Ook in 2017 is Zorg-Wijs.nl trainingscentrum voor First Aid Network

Ook in 2017 is Zorg-Wijs.nl trainingscentrum voor First Aid Network

Ook in 2017 is zorg-wijs  trainingscentrum voor de eerst hulp cursussen van First Aid Network.

Met het vernieuwde lesprogramma en lesboek worden onze Eerste Hulp cursussen

nog dynamischer en sluiten aan bij de nieuwste richtlijnen.

Bekijk het cursusaanbod van Eerste Hulp cursussen.