Zorg-Wijs Medische opleidingen en trainingen

Actuele informatie

Herfstvakantie 2023

Onze locaties zijn in de herfstvakantie gesloten tussen:

13 – 22 oktober 2023

Lesmateriaal per post wordt in deze periode verzonden op 23 oktober 2023.

Lesdag A

Deze lesdag (6 lesuren) is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Injecteren
 • Katheteriseren
 • Suprapubisch katheter verzorgen
 • Maagsonde inbrengen
 • PEG-sonde verzorgen
 • Diabeteszorg

€ 190,- p.p. | Geaccrediteerd met 6 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL

Lesdag B

Deze lesdag (6 lesuren) is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Tracheacanulezorg
 • Zuurstoftoediening
 • Uitzuigen van de luchtwegen

€ 190,- p.p. | Geaccrediteerd met 6 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

Lesdag C

Deze lesdag (6 lesuren) is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Medicatietoediening
 • Medicatieveiligheid
 • Medisch rekenen
 • Stomazorg

€ 190,- p.p. | Geaccrediteerd met 6 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

Lesdag D

Deze lesdag (6 lesuren) is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Wondzorg
 • V.A.C. therapie
 • Zwachtelen
 • Drains

€ 190,- p.p. | Geaccrediteerd met 6 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

Herhaling (e-toets & praktijkdag)

Deze herhaling (e-toets & 6 lesuren) is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Injecteren
 • Katheteriseren
 • Suprapubisch katheter verzorgen
 • Maagsonde inbrengen
 • PEG-sonde verzorgen
 • Diabeteszorg
 • Tracheacanulezorg
 • Zuurstoftoediening
 • Uitzuigen van de luchtwegen
 • Stomazorg
 • ACT Zwachtelen
 • Medicatietoediening
 • Medicatieveiligheid
 • Medisch rekenen

€ 250,- p.p. | Geaccrediteerd met 24 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

4-daagse opleiding voor de zzp'er

Deze 4-daagse opleiding is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen & verzorgenden (IG).

€ 730,- p.p. | Geaccrediteerd met 24 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

Compleet opleidingspakket (ZZP) verpleegkundignen & verzorgenden

Compleet opleidingspakket voor de ZZP’er (verzorgenden & verpleegkundigen).

Dit 5-daagse opleidingspakket is speciaal ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen (niveau 3 & 4) die als zzp’er in de zorg werkzaam zijn:

€ 880,- p.p. | Geaccrediteerd met 26 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

Compleet opleidingspakket (ZZP) verpleegkundigen

Compleet opleidingspakket verpleegtechnische vaardigheden voor de ZZP’er (verpleegkundigen).

Dit opleidingspakket (e-learning + 2 lesdagen) is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen (niveau 4,5 & 6) die als zzp’er in de zorg werkzaam zijn:

€ 799,- p.p. | Geaccrediteerd met 30 punten door het Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

Op zoek naar een opleiding op maat? Vraag direct een offerte aan.

Offerte opleiding op maat >

E-learning Reanimatie BLS + AED

In deze e-learning  worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Reanimeren (BLS+PBLS)
 • AED toepassen
 • Basis ALS-vaardigheden

In deze e-learning doorloopt u een online theoriemodule, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en afsluitend maakt u een eindtoets.

Geaccrediteerd (3 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€ 49,50 per inschrijving

BEKIJK & BESTEL >

E-learning ABCDE-systematiek

In deze e-learning  worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • ABCDE-systematiek toepassen
 • Deelvaardigheden ABCDE-systematiek
 • Reanimatie (PBLS, BLS+AED)
 • Advanced Life Support (ALS)

In deze e-learning doorloopt u een online theoriemodule, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en afsluitend maakt u een eindtoets.

Geaccrediteerd (3 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€ 79,50 per inschrijving

BEKIJK & BESTEL >

E-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden verzorgenden & verpleegkundigen (niveau 3 & 4)

Dit complete e-learningpakket bevat 14 modules met verpleegtechnische vaardigheden.

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 199,- per inschrijving | Geaccrediteerd met 24 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learningpakket verpleegtechnische vaardigheden verpleegkundigen (niveau 4, 5 & 6)

Dit complete e-learningpakket bevat 20 modules met verpleegtechnische vaardigheden.

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 299,- per inschrijving | Geaccrediteerd met 30 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

 

E-learningpakket A verpleegtechnische vaardigheden

Dit e-learningpakket bevat de volgende verpleegtechnische vaardigheden:

 • Injecteren
 • Katheteriseren
 • Suprapubisch katheter verzorgen
 • Maagsonde inbrengen
 • PEG-sonde verzorgen
 • Diabeteszorg

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 6 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learningpakket B verpleegtechnische vaardigheden

Dit e-learningpakket bevat de volgende verpleegtechnische vaardigheden:

 • Tracheacanulezorg
 • Zuurstoftoediening
 • Uitzuigen van de luchtwegen

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 6 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

 

E-learningpakket D verpleegtechnische vaardigheden

Dit e-learningpakket bevat de volgende verpleegtechnische vaardigheden:

 • Wondzorg
 • V.A.C-therapie
 • Zwachtelen
 • Drains verzorgen

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 6 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learning venapunctie & infuus inbrengen

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Venapunctie (bloedafname)
 • Inbrengen perifeer infuus
 • Verwijderen perifeer infuus
 • Bloedafname uit een infuus

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 3 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learning infuustherapie

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Intraveneuze toedieningsvormen
 • Verzorgen midline-, PICC- & centraal veneuze katheter
 • Aanprikken en verzorgen veneus poortsysteem
 • Bloedafname en medicatietoediening

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 4 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

E-learning wondzorg

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Classificatie wondsoorten
 • Stadia wondgenezing
 • Wondbehandelingen
 • Wondproducten
 • Negatieve-druktherapie (VAC-systeem)

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 49,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 4 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learning diabeteszorg

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • anatomie & fysiologie bij diabetes
 • verschillende vormen van diabetes
 • hypo- & hyperglycemie (herkennen & behandelen)
 • bloedglucose bepalen (vingerprik & flash glucosemeting)
 • toedienen insuline (via pen & pomp)

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 44,95 per inschrijving | Geaccrediteerd met 4 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL>

E-learning medicatietoediening

Deze e-learning bevat de volgende verpleegtechnische vaardigheden:

 • Medicatietoediening
 • Medicatieveiligheid
 • Medisch rekenen

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 59,95 per inschrijving | Geaccrediteerd met 4 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

E-learning stomazorg

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Stomasoorten
 • Stomamaterialen
 • Stomazorg

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 39,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 3 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

In deze e-learning worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Stomasoorten
 • Stomamaterialen
 • Stomazorg

In deze e-learning doorloopt u online theoriemodules, oefenvragen, instructievideo’s, casusvragen en een eindtoets.

€ 39,50 per inschrijving | Geaccrediteerd met 3 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL >

E-learning voor zorgorganisaties

Voor zorgorganisaties kunnen wij een compleet e-learningpakket samenstellen.

Meer over e-learning maatwerk >

Op zoek naar een e-learning-pakket op maat? Vraag direct een offerte aan.

Offerte training op maat >

Venapunctie & inmfuus inbrengen

In deze training (3 uur) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Venapunctie (bloedafname)
 • Inbrengen perifeer infuus
 • Verwijderen perifeer infuus
 • Bloedafname uit infuus

€ 115,- p.p. | Geaccrediteerd met 3 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL

Infuustherapie

In deze training (3 uur) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Intraveneuze toedieningsvormen
 • Verzorgen midline-, PICC- & centraal veneuze katheter
 • Aanprikken en verzorgen veneus poortsysteem
 • Bloedafname en medicatietoediening

€ 90,- p.p. | Geaccrediteerd met 5 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL

ABCDE-systematiek

In deze training (6 lesuren) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • ABCDE-systematiek toepassen
 • Deelvaardigheden ABCDE-systematiek
 • Reanimatie (PBLS, BLS+AED)
 • Advanced Life Support (ALS)
 • Scenariotraining

Geaccrediteerd (6 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€190,- p.p.

BEKIJK & BESTEL

 

BHV in de zorg

In deze training (6 lesuren) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Reanimeren (BLS)
 • AED toepassen
 • Levensreddende handelingen
 • Eerste Hulp verlenen
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Geaccrediteerd (3 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€ 175,- p.p.

BEKIJK & BESTEL

Reanimatie BLS + AED

In deze training (2,5 uur) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Reanimeren (BLS+PBLS)
 • AED toepassen
 • Basis ALS-vaardigheden

Geaccrediteerd (3 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€ 70,- p.p.

BEKIJK & BESTEL

Training BIG-herregistratie verpleegtechnische vaardigheden

Het landelijk examen voor de BIG-herregistratie bestaat uit 3 onderdelen:

 • Kennisexamen (theorie verpleegkundig proces, vak- en beroepsinhoudelijk handelen)
 • Praktijktoets verpleegtechnische vaardigheden
 • Klinisch redeneren

In deze training (5 lesuren) wordt specifiek ingegaan op de verpleegtechnische vaardigheden die in de praktijktoets worden afgetoetst.

€ 199,- p.p.

BEKIJK & BESTEL

 

Medicatietraining voor zorgprofessionals

In deze training (3 uur) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Medicatieproces in 10 stappen
 • Verschillende toedieningsvormen (oraal, transdermaal, rectaal, injecteren, inhaleren & vernevelen)
 • Basis rekenen
 • Medisch rekenen

€ 95,- p.p. | Geaccrediteerd met 4 punten door Kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN)

BEKIJK & BESTEL

Groepstraining Reanimatie BLS+AED voor de huisartsenpraktijk

In deze groepstraining (2,5 uur) worden de volgende vaardigheden aangeleerd:

 • Reanimeren (BLS+PBLS)
 • AED toepassen
 • Basis ALS-vaardigheden

Geaccrediteerd (3 punten) voor:

 • Huisartsen
 • AVG-artsen
 • Specialisten oudergeneeskunde
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten

€ 550- per groep tot max. 10 deelnemers

BEKIJK & BESTEL

Op zoek naar een training op maat? Vraag direct een offerte aan.

Offerte training op maat >

Komende lesdata

Wil je weten wanneer de eerstvolgende lesdagen en trainingen zijn ingepland? Alle lesdata vind je in de agenda van Zorg-Wijs.

BEKIJK DE AGENDA >

Ons Lesmateriaal

Zorg-Wijs heeft eigen lesmateriaal ontwikkeld. Hiermee hebt u altijd een lesboek of module die up-to-date is.

BEKIJK LESMATERIAAL >

Onze klanten

Geaccrediteerd door:

Over Zorg-Wijs