Trainingen voor zorgprofessionals

Trainingen voor zorgprofessionals

Wij bieden een compleet pakket aan trainingen voor de zorgprofessional. Ook is het mogelijk om deze trainingen op locatie in de zorginstellingen of huisartsenpraktijken te laten verzorgen!

Volgt u liever een e-learning, bekijk hier ons aanbod!

Tevens bieden wij verschillende opleidingen verpleegtechnische vaardigheden aan!

Voor zorginstellingen, bemiddelingsbureaus en coöperaties van ZZP’ers kunnen we een maatwerk pakket samenstellen!

Overzicht trainingen zorgprofessionals

Infuus inbrengen & venapunctie

Perifeer infuus inbrengen en bloedafname (venapunctie)

Tijdens deze training leren zorgprofessionals om een perifeer infuus te prikken en bloed af te nemen middels een venapunctie. Naast het behandelen van theorie worden de vaardigheden aangeleerd op realistische oefenfantomen.

Naar deze training >
ABCDE-systematiek

Spoedzorg, het toepassen van de ABCDE-systematiek.

Speciaal voor zorgprofessionals binnen de eerstelijnszorg (verpleeghuiszorg, thuiszorg, revalidatiezorg, huisartsenzorg & verstandelijk gehandicaptenzorg).

In deze training wordt specifiek ingegaan op het gebruik van de ABCDE-systematiek binnen de eerstelijns spoedzorg. Middels scenariotraining worden de systematiek en de bijbehorende interventies/handelingen aangeleerd.

Naar deze training >
Infuustherapie

Verzorgen van midline-, centraal veneuze en PICC katheters, aanprikken en verzorgen van een veneus poortsysteem

Tijdens deze training leren zorgprofessionals de verschillende vormen van infuustherapie en de verpleegtechnische handelingen die daarbij voorkomen. Naast het behandelen van theorie worden de vaardigheden aangeleerd op realistische oefenfantomen.

Naar deze training >
EHBO in de zorg

Verlenen van eerste hulp door zorgprofessionals

In deze training leert u om als zorgprofessional te handelen in acute situaties. Hierbij wordt aangesloten op de voorkennis van de zorgprofessional en kunt u aanvullende handelingen uitvoeren die aansluiten op  de standaard BHV & EHBO zorg. Na het volgen van deze scholing bent u als zorgprofessional in staat om aanvullend te kunnen handelen op de BHV & EHBO zorg.

Naar deze training >
BHV in de zorg

BHV in de zorg

Deze training bedrijfshulpverlening is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van zorginstellingen, huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken & ZZP’ers in de zorg. Als bedrijfshulpverlener moet u kunnen handelen in acute en onverwachte situaties op de werkvloer. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om eerste hulp te verlenen en weet u wat u kunt doen op het gebied van brandbestrijding en ontruiming. Al deze vaardigheden zijn toegespitst op medewerkers uit de zorg!

Naar deze training >
Reanimatie BLS + AED

Reanimeren en het gebruik van de AED

Na het volgen van deze training kunt u een slachtoffer reanimeren. U leert daarbij gebruik te maken van de Automatische Externe Defibrillator.

Naar deze training >
Groepstraining Reanimatie BLS + AED voor de huisartsenpraktijk

Reanimatie BLS+AED voor de huisartsenpraktijk

Deze groepstraining is speciaal ontwikkeld voor de zorgprofessionals die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk. In de training wordt specifiek ingegaan op de werkwijze van de verschillende disciplines (bijv. huisarts, doktersassistent of praktijkondersteuner) als er zich een reanimatie voordoet in de huisartsenpraktijk.

Deze groepstraining is geaccrediteerd voor alle zorgprofessionals binnen de eerstelijns huisartsenzorg.

Naar deze groepstraining >
Groepstraining Reanimatie BLS + AED voor de tandartsenpraktijk

Reanimatie BLS+AED voor de tandartsenpraktijk

Deze groepstraining is speciaal ontwikkeld voor de zorgprofessionals die werkzaam zijn in de tandartsenpraktijk. In de training wordt specifiek ingegaan op de werkwijze van de verschillende disciplines (bijv. tandarts, tandartsassistente of mondhygiëniste) als er zich een reanimatie voordoet in de tandartsenpraktijk.

Deze groepstraining is geaccrediteerd voor alle zorgprofessionals die werkzaam zijn in de tandheelkundige zorg.

Naar deze groepstraining >

Accreditatie

Voor u als zorgprofessional is het belangrijk om uw bekwaamheid aan te kunnen tonen. Kwaliteit van de zorg staat hierbij voorop. Vanuit deze visie zijn onze opleidingen en trainingen geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen. Hiermee houden we onze scholingen actueel zodat deze optimaal aansluiten op het werkveld.

Kwaliteit

Kwaliteit is het kenmerk waarmee we ons onderscheiden van de concurrent. Al onze medische trainingen zijn gecertificeerd door o.a. het kwaliteitsregister (V&VN), GAIA  en verschillende beroepsverenigingen. Daarnaast werken we nauw samen met het werkveld en onderwijsinstellingen om de kwaliteit te blijven verbeteren.

Eigen lesmateriaal

Al onze opleidingen en trainingen worden ondersteund door theorie in de vorm van modules en lesboeken. Als u ze bestelt, worden deze voorafgaand aan de training toegestuurd. Hiermee kunt u zich voorbereiden op de manier die het best bij u past. Voldoende trainingsmateriaal is essentieel voor de kwaliteit van onze medische trainingen.